Kontakt elevhälsoteam

Mailadresser till elevhälsoteamet:
Karin Koltay -  logoped
Camilla Larsson -  rektor
Eva-Britt Norberg  - speciallärare
Catharina Svensson  -  specialpedagog
Charlotta Wigenius  -  skolsköterska
Minoo Mohseni - kurator 

Uppdaterad: