Kontakt elevhälsoteam

Mailadresser till elevhälsoteamet:
Erik Andersson Landfeldt  -  logoped
Helen Berg Hermansson  -   skolterapeut
Ulrika Nissemark  -  rektor
Eva-Britt Norberg  - speciallärare
Ingegerd Persdotter  -  skolpsykolog
Catharina Svensson  -  speciallärare
Leif Wennersten  -  skolterapeut
Charlotta Wigenius  -  skolsköterska

11 oktober 2017