Kontakt elevhälsoteam

Mailadresser till elevhälsoteamet:
Karin Koltay -  logoped
Catharina Swedman -  rektor
Eva-Britt Norberg  - speciallärare
Martin Örlén -  skolpsykolog
Catharina Svensson  -  specialpedagog
Charlotta Wigenius  -  skolsköterska

Uppdaterad: