Kontakt elevhälsoteam

Mailadresser till elevhälsoteamet:
Karin Koltay -  logoped
Camilla Larsson -  rektor
Eva-Britt Norberg  - speciallärare
Catharina Svensson  -  specialpedagog
Charlotta Wigenius  -  skolsköterska
Annelie Lundgren - kurator 
Elisabeth Lampinen - skolpsykolog

Uppdaterad: