ElevhälsoteametEva-Britt Norberg  - speciallärare

Catharina Svensson  -  specialpedagog

Rosemarie Oppelt  -  skolsköterska

Elisabeth Lampinen - skolpsykolog

Karin Koltay -  logoped

Fanny Söderman - kurator

Uppdaterad: