ElevhälsoteametEva-Britt Norberg  - speciallärare

Catharina Svensson  -  specialpedagog

Rosemarie Oppelt  -  skolsköterska (börjar 28/9-20)

Annelie Lundgren - kurator 

Elisabeth Lampinen - skolpsykolog

Karin Koltay -  logoped

Uppdaterad: