Kontakt elevhälsoteam

Mailadresser till elevhälsoteamet:
Karin Koltay -  logoped
Camilla Larsson -  rektor
Camilla Andersson- speciallärare
Catharina Svensson  -  specialpedagog
Rosemarie Oppelt  -  skolsköterska
Fanny Hedman - kurator 
Elisabeth Lampinen - skolpsykolog

Uppdaterad: