Skolkör

Eriksskolans skolkör leds av musiklärare Monica Alm och träffas en
gång i veckan, på tisdagar, åk F-1, kl. 13.35 och åk 2-3
kl. 14.15.

Uppdaterad: