Skolkör

Eriksskolans skolkör leds av vår musiklärare Monica Alm,
och träffas en gång i veckan, på måndagar, åk F-1, kl. 13.55
och åk 2-3 kl. 14.35.

Uppdaterad: