Skolsköterska

Skolsköterska

Vår nya skolsköterska heter Rosemarie Oppelt. Hon arbetar på Eriksskolan måndagar, tisdagar och varannan onsdag.

Telefonnummer: 018-727 64 95

Hälsobesök
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 7 samt första året på gymnasiet.
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.
Läs mer om vaccinationer här.