Skolval 2016

Snart dags att välja skola till hösten 2016

• 15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
• Du får ett brev med information och instruktioner den 15 januari
o Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
o Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
o Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

• Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst

under året byta skola.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

Se även kommunens informationsfilm om skolvalet.

Eriksskolans infomöte för blivande förskoleföräldrar är torsdag
den 14/1, kl. 18.30-19.30, Stora huset, plan 3.

30 november 2015