Infomöte för blivande förskoleklassföräldrar ht-17

Eriksskolans infomöte för blivande förskoleklassföräldrar är torsdag den 12/1, kl. 18.30-19.30, Stora huset, plan 3.

24 oktober 2016