Information om skolskjuts/busskort

Information till elev och vårdnadshavare

• Från HT 2015 handläggs frågorna om skolskjuts/busskort centralt. Det gör vi för att säkra en likvärdig behandling av ärendena.

• Vi har samma regelverk som tidigare.

• förskoleklass eller årskurs 1–3 måste minst ha två kilometer till skolan
• årskurs 4–9 måste minst ha fyra kilometer till skolan.
• Vi mäter den närmaste gång- och cykelvägen i kommunens kartsystem.

• När vi nu gör prövningarna på ett ställe säkrar vi att alla bedöms på samma sätt och att det blir de som har rätt till det som får skolskjuts/busskort. Vi förstår att den som tidigare haft ett busskort/skolskjuts som inte får det nu kan bli besviken.

• Busskort har skickats ut till samtliga elever som har rätt till kort. Kort som inte används betalar inte kommunen för.

Skolskjutsreglementet

• Se regler: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Särskild skjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om särskild skjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.
Samma blankett gäller för växelvist boende: Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna.
Fyll i blanketten som ligger på denna länk. https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/ansokan-skolskjuts-busskort.pdf
Vill man ifrågasätta kommunens mätning skickar man in blanketten och skriver i fältet att man vill ompröva mätningen.
Borttappat eller stulet kort anmäls på Ul.se och nytt kort skickas inom 2-5 dagar och då kan eleven få engångsbiljetter.

Karin Carlsson, enhetschef Antagningsenheten

24 augusti 2015