Infomöte för blivande förskoleklassföräldrar ht-18

Eriksskolans infomöte för blivande förskoleklassföräldrar är torsdag
den 11/1, kl. 18.30-19.30, Stora huset, plan 3.

17 november 2017