Händelserna i Trollhättan

Om ditt barn har frågor och funderingar kring det inträffade i Trollhättan kan du finna vägledning i följande text:

raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn

 

23 oktober 2015