Infomöte för blivande förskoleklassföräldrar

Eriksskolans infomöte för blivande förskoleklassföräldrar är torsdag
den 17/1, kl. 18.30-19.30, Stora huset, plan 3.

3 december 2018