Eriksskolan föreslås bli en F-3 skola HT 2016

Uppsala växer, allt fler flyttar hit och elevkullarna ökar. Uppsala kommun behöver skapa plats för barn i lägre åldrar. Därför föreslås Tiundaskolan bli en 4-9 skola, Sverkerskolan och Eriksskolan bli F-3 skolor HT 2016.

Uppsala kommun behöver skapa plats för barn i lägre åldrar
Uppsala växer, allt fler flyttar hit och elevkullarna ökar. Det leder till en brist på skolplatser, framförallt i innerstaden. Vi står inför en stor utmaning då många av våra skolor inte har några lediga elevplatser till hösten. För att göra det möjligt för yngre elever att gå i en skola nära sitt hem har ledningsgruppen för den kommunala grundskolan tagit fram följande förslag som beslutas den 9 december:

BLIC Kvarngärdesskolan
BLIC årskurs 6-9 flyttar till Gränbyskolan HT 2016.

Almtuna
Almtuna blir en F-5 skola HT 2016, blivande årskurs 6 bjuds in att göra ett skolval i januari, information skickas till vårdnadshavares adress 15 januari.

Årstaskolan och Lindbacken
Årstaskolan årskurs 6-9 evakueras till skollokaler på Palmbladsgatan
HT 2016.

Lindbacken blir en egen skolenhet som inledningsvis finns på Årstaskolan. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten. När Lindbackens grundskola är klar flyttar hela enheten med elever och lärare till den nya skolan.

Polacksbacken
Polacksbackens grundskola öppnar HT 2016 i det som tidigare var förskolans lokaler. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten.

Tiundaskolan, Sverkerskolan och Eriksskolan
Tiundaskolan blir en 4-9 skola, Sverkerskolan och Eriksskolan blir F-3 skolor.

Lars Romanus, chef för kommunal grundskola fattar beslut om förslaget den 9 december.

Du som är vårdnadshavare till ett barn som behöver göra ett skolval till ht 2016 kan redan nu ta del av information om hur det går till på www.uppsala.se/skolval.

Har du frågor eller synpunkter på förslaget vänder du dig i första hand till berörd rektor.

Med vänlig hälsning
Lars Romanus
Chef kommunal grundskola

25 november 2015