Arbetslag Förskoleklass

Kontakta oss

FC Eva Svedner  eva.svedner@skola.uppsala.se
FC Ulrika Wahlberg  ulrica.wahlberg@skola.uppsala.se

FD  Pernilla Andersson  pernilla.andersson4@skola.uppsala.se
FD Ingrid Lundqvist   ingrid.lundkvist@skola.uppsala.se

FE  Malin Backman  malin.backman@skola.uppsala.se
FE Lena Lindholm  lena.lindholm@skola.uppsala.se

4 mars 2016