Arbetslag Förskoleklass

Kontakta oss

FC Eva Svedner  eva.svedner@skola.uppsala.se
FC Johanna Sisask  johanna.sisask@skola.uppsala.se

FD  Ulrica Wahlberg ulrica.wahlberg@skola.uppsala.se
FD Ingrid Lundqvist   ingrid.lundkvist@skola.uppsala.se

FE  Malin Backman  malin.backman@skola.uppsala.se
FE Lena Lindholm  lena.lindholm@skola.uppsala.se

Uppdaterad: