Lokal handlingsplan

Lokal handlingsplan för Eriksskolans fritidshem

Vår handlingsplan har arbetats fram med utgångspunkt från läroplanen och Skolverkets allmänna råd inom självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro.

 Vi vill..

 • att alla barn ska känna sig trygga
 • att alla barn ska vara en bra kompis
 • ge barnen tillfälle att prova olika aktiviteter
 • att barnen ska ha roligt
 •  

 Föräldrasamverkan

 • skapa en bra kontakt med föräldrarna
 • att föräldrarna ska känna att de tryggt kan lämna sina barn på fritidshemmet
 • att föräldrarna känner till vår verksamhet
 • att föräldrarna tar ansvar för att meddela fritidshemmet vid hemgång, lovdagar och sjukfrånvaro

 

 Socialt lärande i vardagen

 • att barnen ska få socialt kompetens genom vår värdegrund
 • att barnen utvecklas socialt genom leken
 • att barnen ska få respekt, förstå och acceptera andra människor behov, känslor oh lika värde
 • att barnen lär sig ta ansvar för kläder, saker och sitt handlande
 • att stärka barnens jag- och vi-känsla
 • att barnen ska hitta strategier för att lösa konflikter
 • att barnen kan påverka sina egna aktiviteter och att deras synpunkter respekteras och tas tillvara

 Hur…

 • Genom att bemöta barnen på ett positivt sätt
 • Genom att vara bra förebilder och visa varandra respekt
 • Genom att hjälpa och träna barnen i konflikthantering
 • Genom att ha tydliga regler och rutiner
 • Genom att erbjuda olika aktiviteter, såsom skapande verksamhet, rörelse och lekar
 • Genom att vara lyhörd för barnens önskemål av aktiviteter 

 

Föräldrasamverkan

 • Genom att ha kontakt med föräldrarna
 • Genom föräldramöten och samtal

 

 Socialt lärande i vardagen

 • Ge barnen tid och tillfälle till fri lek
 • Genom att vara en bra förebild i ord och handling genom att visa att människor har lika värde och rätt till respekt
 • Genom att erbjuda olika aktiviteter

 

 Strävansmål för fritidshemmet

 • Mer samarbete mellan fritidsavdelningarna
 • Arbeta med ljudvolymen
 • Fortsätta arbeta med kvalitetsarbete
 • Kompetensanvändande och kompetensutveckling
 • Vi strävar efter att bibehålla vår inriktning mot ”lärande i vardagen” och att stödja elevernas sociala utveckling både när vi arbetar i fritidshemmet och i skolans arbetslag.
Uppdaterad: