Lokal handlingsplan

Lokal handlingsplan för Eriksskolans fritidshem

Vår handlingsplan har arbetats fram med utgångspunkt från Läroplanen och Skolverkets allmänna råd inom självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro.

 Vi vill..

 • att alla barn ska känna sig trygga
 • att alla barn ska vara en bra kompis
 • ge barnen tillfälle att prova olika aktiviteter
 • att barnen ska ha roligt

  Samverkan med vårdnadshavarna

 • skapa en bra kontakt med vårdnadshavarna
 • att vårdnadshavarna ska känna att de tryggt kan lämna sina barn på fritidshemmet
 • att vårdnadshavarna känner till vår verksamhet
 • att vårdnadshavarna tar ansvar för att meddela fritidshemmet vid hemgång, lovdagar och sjukfrånvaro

  Socialt lärande i vardagen

 • att barnen ska få social kompetens genom vår värdegrund
 • att barnen utvecklas socialt genom leken
 • att barnen ska få respekt, förstå och acceptera andra människors behov, känslor och lika värde
 • att barnen lär sig ta ansvar för kläder, saker och sitt handlande
 • att stärka barnens jag- och vikänsla
 • att barnen ska hitta strategier för att lösa konflikter
 • att barnen kan påverka sina egna aktiviteter och att deras synpunkter respekteras och tas tillvara

 Hur…

 • genom att vara bra förebilder och visa varandra respekt
 • genom att hjälpa och träna barnen i konflikthantering
 • genom att ha tydliga regler och rutiner
 • genom att erbjuda olika aktiviteter, såsom skapande verksamhet, rörelse och lekar
 • genom att vara lyhörd för barnens önskemål av aktiviteter 

 

Samverkan med vårdnadshavare

 • genom att ha kontakt med vårdnadshavarna
 • genom föräldramöten och samtal

 

 Socialt lärande i vardagen

 • ge barnen tid och tillfälle till fri lek
 • genom att vara en bra förebild i ord och handling genom att visa att människor har lika värde och rätt till respekt
 • genom att erbjuda olika aktiviteter

 

 Strävansmål för fritidshemmet

 • mer samarbete mellan fritidsavdelningarna
 • arbeta med ljudvolymen
 • fortsätta arbeta med kvalitetsarbete
 • kompetensanvändande och kompetensutveckling
 • vi strävar efter att bibehålla vår inriktning mot ”lärande i vardagen” och att stödja elevernas sociala utveckling både när vi arbetar i fritidshemmet och i skolans arbetslag
Uppdaterad: