Skolråd 21/9, kl. 18.30

Skolråd Eriksskolan, måndagen den 21/9, kl. 18.30, i personalrummet på Stora huset.

14 september 2015