Vår verksamhet

 

Eriksskolan 

Eriksskolan ligger i en fantastisk miljö vid kanten av Stabbyskogen i Luthagen. Det är en trivsam treparallellig F-3-skola med ca 300 elever, med integrerad fritidsverksamhet. Skolan har funnits sedan 1926 och består av tre byggnader; Stora skolan, Lilla skolan och E-huset. Skolgården inbjuder till lek och rörelse.


Eriksskolan är en trygg skola där elever och personal trivs och lyckas. Skolan har ca 40 medarbetare som samarbetar i årskursvisa arbetslag och fritidsavdelningar. Personalen är engagerade och utifrån höga förväntningar ger de eleverna förutsättningar att nå sina mål och känna glädje i att utvecklas.


Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog, kurator, speciallärare, specialpedagog, logoped och rektor

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet