Fritids

 Fritidspyssel

Eriksskolan har fritidsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3.
Fritidsverksamheten fortsätter i samma lokaler som man vistas i på skoltid,
d.v.s. i fritidslokal, klassrum och grupprum. Fritidstiden består också av
mycket utevistelse på vår fina skolgård.
Mellanmålet serveras i vår matsal, på avdelningarna eller utomhus..
Fritids öppnar och stänger på E-huset, och alla avdelningar slås
samman på E-huset, måndag – fredag ca 16.40

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritids