Arbetslag åk 2

Kontakta oss

2A Sandra Billström   sandra.billstrom@skola.uppsala.se
2B Marie Palestro       marie.palestro@skola.uppsala.se
2C Johanna Sisask     johanna.sisask@skola.uppsala.se 

Fritids åk 2 
Madeleine Johansson  madeleine.johansson@skola.uppsala.se
Kerstin Ringhorn          kerstin.ringhorn@skola.uppsala.se
Emil Karlsson               emil.karlsson2@skola.uppsala.se

 Uppdaterad: