Arbetslag åk 1

Kontakta oss

1A Sandra Billström  sandra.billstrom@skola.uppsala.se
1A Olivia Palmlöv   olivia.palmlov@skola.uppsala.se

1B Marie Palestro  marie.palestro@skola.uppsala.se
1B Kerstin Ringhorn  kerstin.ringhorn@skola.uppsala.se

1C Johanna Sisask   johanna.sisask@skola.uppsala.se
1C Madeleine Johansson  madeleine.johansson@skola.uppsala.se

Åk 1 Hannah Djerf   hannah.djerf2@skola.uppsala.se

 Uppdaterad: