Arbetslag åk 3

Kontakta oss

3A Åsa Dalström  asa.dalstrom@skola.uppsala.se
3A Sandra Andersson   sandra.andersson2@skola.uppsala.se

3B Sofia Danielsson  sofia.danielsson@skola.uppsala.se
3B Kerstin Halfvarsson  kerstin.halvarsson@skola.uppsala.se
3B Jonas Ekegärd Ståhl  jonas.ekegard-stahl@skola.uppsala.se

3C Helena Ramberg  helena.ramberg@skola.uppsala.se
3C Carin Andersson  carin.andersson@skola.uppsala.se
3C Fatma Syala  fatma.syala@skola.uppsala.se

 

 

 

 

Uppdaterad: