Arbetslag åk 1

Kontakta oss

1A Åsa Dalström        asa.dalstrom@skola.uppsala.se
1B Isabella Carlsson  isabella.carlsson@skola.uppsala.se
1C Helena Ramberg  helena.ramberg@skola.uppsala.se


Fritids åk 1
Jonas Ekegärd Ståhl  jonas.ekegard-stahl@skola.uppsala.se
Carin Andersson        carin.andersson@skola.uppsala.se
Emil Wallin 

 

Uppdaterad: