Inloggning i Unikum

Nu är vi inne i en period av utvecklingssamtal. Vi i skolan använder nu UNIKUM för all dokumentation och kunskapsbedömning gällande eleverna. Vi använder även UNIKUM för att publicera klassernas veckobrev, skolrådsprotokollet och månadsbrev från mig. För att du som vårdnadshavare ska komma åt informationen gällande ditt barn måste du logga in i UNIKUM. När du har loggat in en första gång får du sedan notiser till din epostadress när ny information finns i systemet. Om du som vårdnadshavare har svårigheter med inloggningen vänligen kontakta expeditionen, Inger Holmudd, för hjälp.

31 maj 2017