Beslut om skolplatser för barn i lägre åldrar

För att göra det möjligt för yngre elever att gå i en skola nära sitt hem har chefen för kommunal grundskola idag, den 9 december, beslutat om åtgärder. Bakgrunden är att Uppsala växer, allt fler flyttar hit och elevkullarna ökar. Det leder till en brist på skolplatser, framförallt i innerstaden. Vi står inför en stor utmaning då många av våra skolor inte har några lediga elevplatser till hösten. Sedan förslagen till beslut presenterades har vi lyssnat till den oro som många av er som påverkas framfört. I de fall där vi har kunnat nå målet med att skapa platser för yngre barn, samtidigt som vi har kunnat finna lösningar som skapar mindre oro, så har vi gjort det. I andra fall har vi inte kunnat göra justeringar eftersom vi då inte får fram de platser som behövs.

Dagens beslut innebär följande:

Kvarngärdesskolan
Kvarngärdesskolan inklusive BLIC hålls samman och skolan får tillgång till utökad lokalyta på Gränbyskolan. Det innebär att platser för yngre barn blir tillgängliga inom Kvarngärdesskolan HT 2016. Kvarngärdesskolan inklusive BLIC kommer ledas av samma rektor.

Almtunaskolan
HT-16 maximeras åk 6 till 2 klasser. Från och med läsåret 17/18 blir Almtunaskolan en F-5 skola. Beslutet innebär att Almtunaskolan kan ta emot yngre elever.

Årstaskolan och Lindbacken
Årstaskolan årskurs 6-9 evakueras till skollokaler på Palmbladsgatan HT 2016.

Lindbacken blir en egen skolenhet som inledningsvis finns på Årstaskolan. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten. När Lindbackens grundskola är klar flyttar hela enheten med elever och lärare till den nya skolan.

Polacksbacken
Polacksbackens grundskola öppnar HT 2016 i det som tidigare var förskolans lokaler. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten.

Tiundaskolan, Sverkerskolan och Eriksskolan
Tiundaskolan blir en 4-9 skola, Sverkerskolan och Eriksskolan blir F-3 skolor HT 2016.

Med vänlig hälsning
Lars Romanus
Chef kommunal grundskola

 

11 december 2015