Föräldramöte och hälsa på dag nya elever

Informationsmöte för föräldrar: torsdagen den 11 maj, kl. 18.30 - 19.30.
Förskoleklass FD, Lilla Skolan, bottenvåningen.
Förskoleklass FC och FE, E-huset.

Besöksdagen är tisdagen den 26 maj, klockan 08.30-10.00.
Då är Ni välkomna att tillsammans med Ert barn besöka skolan.
Syftet med besöket är att barnet ska få stifta bekantskap med sin nya miljö
och sina nya kamrater.

29 april 2015