Information från Stadsbyggnadsförvaltningen

Från den 8 januari 2019 kommer det att bli förbjudet att stanna i vändplatsen på Geijersgatan i höjd med Eriksskolan. Idag används ytan felaktigt som parkering och detta är en åtgärd för att få ytan att fungera som den vändplats den är. Har du frågor om detta vänd dig till Stadsbyggnadsförvaltningen.

17 december 2018