Kontakt

 

 

Camilla Larsson

Rektor

Lovisa Borg

Skoladministratör

Helena Eriksson

Lärarassistent

Catharina Svensson

Specialpedagog

Elisabeth Lampinen

Skolpsykolog

Karin Koltay

Logoped

Rosemarie Oppelt

Skolsköterska

Eva-Britt Norberg

Speciallärare

Fanny Söderman

Kurator
Uppdaterad: