Beslut om nya förskole- och skolplatser

Den 30 mars fattade Uppsala kommun beslut om planen för de pedagogiska lokalerna för åren 2016–2020. Beslutet innebär att kommunen ska skapa 5 000 nya skolplatser, framförallt i innerstaden och de nya stadsdelar som växer fram.

Utöver att Brantingskolan öppnas och den nya Tiundaskolan byggs, ska kommunen bygga tre nya skolor i Rosendal/Ulleråker, Gunsta och Lindbacken. Dessutom ska flera grundskolor byggas ut. Förskolan ska få ett tillskott med 700 nya platser samtidigt som 700 platser rustas upp.

Planen omfattar åren 2016-2020. Planen ska revideras årligen.

Läs om olika områden
På www.uppsala.se/lokalforsorjning presenteras planen område för område. Där kan du även ladda ner hela planen.

4 april 2016