Välkommen till Eriksskolan!

Eriksskolan

Eriksskolan har varit skola sedan 1926 och ligger i Luthagen, 
vackert belägen alldeles i kanten av Stabbyskogen.
Eriksskolan består av tre byggnader, Stora skolan, Lilla skolan och E-huset.
Vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek.
På Eriksskolan finns ca 310 elever. Vi arbetar i fyra arbetslag.

Uppdaterad: