Välkommen till Eriksskolan!

EriksskolanEriksskolan ligger i Luthagen, vackert belägen alldeles i kanten av Stabbyskogen. Eriksskolan består av tre byggnader, stora huset, lilla huset och E-huset. Vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek. På Eriksskolan finns ca 320 elever. Vi arbetar i fyra arbetslag.
Det finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F-3 som är öppet mellan
kl. 7.30-17.30.
Lokalerna på Eriksskolan är från 1920-talet och i mycket gott skick efter renovering 2000-2001.