Information till mellanstadiet läsåret 2016/2017

Det är nu beslutat att Sverkerskolan och Eriksskolan från höstterminen 2016 blir F-3 skolor och Tiundaskolan blir en 4-9 skola. Tiundaskolans elever kommer från hösten att vara samlade på Götgatan 17-21.

Skolval

Nuvarande årskurs 3 på Sverkerskolan och Eriksskolan behöver göra ett skolval. Brev angående skolvalet kommer 15 januari från Antagningsenheten, skolvalet pågår till sista januari. De elever som blir antagna till Tiundaskolan kommer att gå i skolan i G-huset på Götgatan.

Nuvarande årskurs 4 på Sverkerskolan och Eriksskolan gör ett skolval. Brev angående skolvalet kommer 15 januari från Antagningsenheten, skolvalet pågår till sista januari. De elever som blir antagna till Tiundaskolan kommer att gå i skolan i D-huset på Götgatan.
Hela mellanstadiet kommer med denna förändring bli sammanhållet. Detta är något som vi på skolorna har eftersträvat och tycker är en positiv utveckling.

Fritids eller fritidsklubb
I årskurs 4 kan vårdnadshavare välja mellan fritids och fritidsklubb. Det är vår förhoppning att fritidsklubben i höst är lokaliserad i G-huset. Fritidsklubben brukar informera om sin verksamhet för åk 3 på våren. Vårdnadshavare kan även välja fritids, då väljs fritids helt fritt oberoende av om eleven går på den skolan eller inte. E-barnungdom används för båda dessa val. Den nuvarande platsen på fritids sägs upp automatiskt sista juni. Vårdnadshavare som önskar fritids eller fritidsklubb behöver därför göra ett aktivt val.

Informationsmöte
Inför skolvalet vill Tiundaskolan även informera om tankar och planer kring ett sammanhållet mellanstadium. Ni inbjuds härmed till ett informationsmöte
den 12 januari klockan 18:00-19:00 i Fyrisskolans aula. Efter mötet ges ni möjlighet att titta på lokalerna.

Vänliga hälsningar

Torbjörn Kättström Ulrika Nissemark Johanna Wallin
Rektor Rektor Rektor
Tiundskolan Eriksskolan Sverkerskolan

 

15 december 2015