Förskoleklass

Förskoleverksamhet

I förskoleklass inriktas det pedagogiska arbetet på att tillvarata
elevernas nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar med språkligmedvetenhet och taluppfattning på många olika sätt för att alla barn ska ha grundläggande kunskaper för läsinlärning och matematik när de börjar i ettan. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid värdegrundsfrågor på en nivå som passar barnen. Detta gör vi för att ge eleverna en trygg bas att stå på.
Förskoleklassens barn är i sina lokaler med samma personal större delen av dagen. Det skapar trygghet för barnen. Barnen lär även känna personalen i arbetslaget i samband med olika gemensamma aktiviteter under läsåret.

Våra pedagoger har gedigen kompetens och lång erfarenhet av arbete i förskoleklass.

Uppdaterad: