Förskoleklass

I förskoleklass inriktas det pedagogiska arbetet på att tillvarata elevernas nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar med språkligmedvetenhet och taluppfattning på många olika sätt för att alla barn ska ha grundläggande kunskaper för läsinlärning och matematik när de börjar i ettan. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid värdegrundsfrågor på en nivå som passar barnen. Detta gör vi för att ge eleverna en trygg bas att stå på.  Barnen i förskoleklassen har faddrar i skolår 3. Förskoleklassen är en del av skolan även när det gäller elevhälsan. Det innebär att skolsköterska, skolpsykolog och skolterapeuter finns för att tillgodose barnens behov. Förskoleklassens barn är i sina lokaler med samma personal större delen av dagen. Det skapar trygghet för barnen. Barnen lär även känna personalen i arbetslaget i sambandmed olika gemensamma aktiviteter under läsåret.

Våra pedagoger har gedigen kompetens och lång erfarenhet av arbete i förskoleklass.

Uppdaterad: