Skolråd

Eriksskolans Skolråd träffas varje termin.
Vi träffas i Eriksskolans personlrum på Stora skolan.

 

 

Uppdaterad: